home
producten
verkoop
historie
partners
contact
fotogalerij
rosaco®
historie

Rijke Historie.

De  productie en verkoop van rozenonderstammen vind haar oorsprong in en rond het gebied van de veenkoloniën in Oost Groningen. De gronden zijn vruchtbaar en zacht en lenen zich uitstekend voor het kweken van boomkwekerijgewassen die generatief (uit zaad) vermeerderd worden. Door het relatief hoge percentage organische stof in de bodem is de natuurlijke vochtvoorziening goed en is er geen noodzaak tot beregenen.

De coöperatieve rozenzaailingen verkoopvereniging Rosaco U.A. werd in 1970 opgericht maar de basis voor de huidige coöperatie werd al rond 1930 gelegd. De teelt van gezaaide rozenonderstammen is vol risico en dat is steeds een goede reden geweest om deze risico's te spreiden middels een samenwerking in de afzet. Hiermee werd voorkomen dat de prijs alleen werd bepaald door de opkomst en groei van de gewassen en konden overschotten gezamelijk worden afgevoerd zonder desastreuze gevolgen voor de verkoopprijs. 

In de tijd dat een tuin in West Europa nog bestond uit een groetetuin, een gazon en een rozenborder kende de rozenonderstammenteelt enkele honderden kwekers en contractkwekers. De beschikbaarheid van bestrijdingsmiddelen was nog beperkt en er was veel handwerk, er moest nog onkruid worden gewied, handmatig gerooid en alle sorteerwerk werd door de kwekers zelf gedaan. Onder invloed van de schaalvergroting was het aantal leden bij de oprichting van Rosaco in 1970 al gedaald naar zo'n 50.  

Door de jaren heen is er steeds geprobeerd de productie van rozenonderstammen te mechaniseren. Grote projecten met inzet van subsidies en ontwikkelingsfondsen hebben dat maar ten dele kunnen bewerkstelligen. De stratificatie van het zaad is nog steeds een natuurlijk proces dat bijna elke kweker zelf doet, de uiteindelijke veldopkomst is redelijk voorspelbaar maar nooit gegarandeerd. Het zaaien, het schoffelen, de gewasbescherming en het rooien zijn grotendeels gemechaniseerd. Het onkruid wieden is door goede onkruidbestrijdingsmiddelen veel minder dan vroeger maar net als het sorteren nog steeds handwerk. Daarbij moet worden opgemerkt dat het sorteren inmiddels voor meer dan 95% is ondergebracht in lage lonen landen.

Op dit moment heeft Rosaco nog 12 leden waarvan een deel kweekt in Groningen maar ook een deel in Brabant en Limburg. Met behulp van kunstmatige bergening is de teelt van rozenonderstammen niet meer iets dat alleen op veenkoloniale gronden mogelijk is maar de behoefte aan samenwerking is in deze regio's net zo groot als in Oost Groningen. De leden produceren, de cooperatie verkoopt, sorteerd, verwerkt en verpakt de producten. In tegenstelling tot vroeger kunnen afnemers aangeven van welke kweker zij hun producten willen betrekken. De leden bepalen het beleid en benoemen de raad van commissarissen. Het bestuur is in handen van een directeur onder toezicht  van de raad van commissarissen. 
homeproductenverkoophistoriepartnerscontactfotogalerij